Schakelen van vermogens

Met een relais kunnen lampen of apparaten worden geschakeld. Kortom stroom er op of stroom eraf.